Vi praktiserer dåp i full nedykkelse.

Barnevelsignelse og Bibelsk dåp.

Barnevelsignelse.
Barna legger vi hånden på og velsigner de med å be for barnet og foreldrene.
Som Jesus sa det selv;
 La de små barn komme til meg og hindre dem ikke fra å komme til meg! For himlenes rike hører dem til.
Og han la hendene Sine på dem og dro derfra.
(Matt.evang. kap.19.vers 14. og 15.)

"Se, barn er en gave fra Herren, livsfrukt er en lønn." Salme 127; 3.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

DÅP
  betyr full nedykkelse.
Dåp - Bàptisma, av bàptõ, er dyppe.
Neddykke/senke.

Død og oppstandelse med Kristus.
Frelst, komme til tro, omvendelse.
Så bli døpt deretter tillakt menigheten.
Dåp er en samvittighets pakt mellom mennesket og Gud.
(1.Peters brev. kap.3. vers 21)
Efeserbrevet står det i kap.4 vers 5.
Det er èn Herre, èn tro, èn dåp.

Apostlenes gjerninger kap.2. vers 38.
Da sa Peter til dem:
 "Omvend dere, og enhver av dere må bli døpt i Jesu Kristi navn til syndernes forlatelse, og dere skal få Den Hellige Ånds gave".

Romerbrevet 6.kap. vers 4.
Vi ble altså begravet med Ham ved dåpen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skal vi vandre i et nytt liv.


Ordlyden ved dåpen er;
 "På din egen tro og bekjennelse og på Jesu Kristi befaling, døper jeg deg til Kristus, I Faderen, sønnen og Den Hellige ånds navn".
                          #
Så dyppes en under og opp igjen med en gang.
                         #
Så sies det;
"Oppreist for å vandre i nytt liv med Kristus"!