Betel, Heistad.

Velkommen

Pinsemenigheten Betel Heistad er et åpent, inkluderende og ekspanderende felleskap der mennesker møter Gud, opplever hans nærvær og kraft.                      


Besøk oss:
Pinsemenigheten Betel Heistad.
Brattåsvegen 244.
3942 Porsgrunn.


Org.nr. 871 322 112

                
Vil du gi en gave til menigheten, har vi bankkontonr.: 2601.33.08739 og VIPPS 589821

Kontortid, Forstander: Partallsuker:

Mandag: Kl. 11 - 14 og Fredag kl. 14 - 17

Vi har møter hver onsdag-, og søndags kveld kl. 18.

Annenhver fredag kl. 19 har vi kveldstreff med bevertning.

Mandag kveld kl.19 er det bønnemøte.

Se annonsering av møter under; månedens møteplan.

Du er alltid velkommen til våre møter!

Du er velkommen inn her på vår hjemmeside for å se hvordan vi har det og bli bedre kjent med oss! 
Ta gjerne kontakt!