Fast givertjeneste

Menighetens inntekter er i all hovedsak gaveinntekter.

Vi tror på Bibelens prinsipp om tiende som vi bl. a finner i Mal 3,10:

Å gi penger er en måte å tjene Gud på, en gudstjeneste, og det gjør at Gud blir takket. 2. Korinterbrev 9:6-12 gjør det klar at utover tienden er det opp til den enkelte hva man har lyst til å gi:

Ved å gi penger til Betel kan du trekke fra inntil kr 25.000 i din skattbare inntekt på selvangivelsen (se skatteetaten for oppdatert informasjon). For å få denne muligheten må dine gaver registreres med ditt personnummer. 

TA KONTAKT MED MENIGHETENS KASSERER FOR REGISTRERINGSSKJEMA.