Eldsteråd/Lederrådet

Forstander

Terje Tveiten               tlf: 416 91 579

Partallsuker:      Mandag kl. 11 - 14 og Fredag kl. 14 - 17

Kontortid:

Eldsterådet


Ørnulf Ange                       tlf. 959 95 231

Lederrådet

Vellu Mæland               Menighetstjener

Reidun Hammari          Menighetstjener

Kirsti Arvesen               Sekretær

Kveldstreff:                      Harald Einar Halvorsen

Misjonsrådet:                        

Kjøkkenansvarlig:            Solveig Lillegrend

innkjøp:                           Solveig Lillegrend

Regnskapsfører:             HN Regnskap v/Hanne Nielsen  

Menighetstjenere:Nora Lindhjem

Cecilie Eriksen

Beate Johansen 

Vellu Mæland


Reidun Hammari

Andre tjenester


Reidun Hammari