Om Bibelen.

Dette er Bibelen.

Bibelen kommer av et gresk ord, Biblia som betyr bøker.
Hva inneholder så denne boken?
Bibelen innholder 66 bøker som i alt har 1189 kapitler.
Så er det delt opp i hele 31175 vers.
Det lengste kapitlet er Salme 119.
Jesaias 37 og 2.Kongebok 19. er like.
Johannes evangelium. 3.kap. vers 16
Kalles den lille bibel. Her er hele frelsesplanen Gud satte i verk for hele menneskeheten på jord.

Det gamle testamentet;
har 39 bøker.
5 Mosebøkene, 12 historiske bøker, 5 poetiske bøker,
4 store profeter, 13 små profeter.

Det nye testamentet;
har 27 bøker.
4 evangeliene, apostlenes gjerninger, 12 forskjellige brev fra Paulus, brev til Hebreerne, 2 brev av Peter, 3 brev av Johannes, Judas brev, Johannes åpenbaring.

Et helt bibliotek i en bok.
Her er det masse spennende stoff å lese.
Til; oppmuntring, tukt og formaning, frelse, helbred for ånd, sjel og kropp, fremtid og håp.
For vi som tror er det evig liv hos Gud i himmelen.